Życie po śmierci

!!! Kliknij aby Wypełnić Test !!!


Co się dzieje z nami w chwili śmierci? To ważne pytanie. Ta zastanawia rodzaj ludzki od wieków. Czy istnieje życie po śmierci? Gdzie wędrujemy co robimy? Czy idziemy do Piekła albo Nieba? Czy przechodzimy do innego wymiaru? A może tak po prostu znikamy i przestajemy istnieć?

Wiele osób wierzy w istnienie życia pozagrobowego, naukowcy co jakiś czas przeprowadzają doświadczenia i przedstawiają dowody na istnienie życie pozagrobowe. W istnienie duszy, w istnienie życia po śmierci, wierzą ludzie na całej ziemi. Każda z religii ma własne wytłumaczenie co dzieje się z duszą człowieka po śmierci.

Dusza Ludzka - Przeprowadzono wiele doświadczeń aby sprawdzić czy ludzka dusza posiada wagę. W poprzednim stuleciu opublikowana sensacyjna wiadomość że naukowcy w laboratorium zważyli duszę. Odkryto że w chwili śmierci nasze ciało staje się lżejsze o kilka gramów. Podobne doświadczenia przeprowadzono jeszcze wcześniej tj. w latach 20 poprzedniego wieku, wtedy stwierdzono, że dusza waży około 22 gramów.

Teoria reinkarnacji - Wiele osób wierzy w teorie reinkarnacji która jest bardzo popularna w religiach wschodu Hinduizm, Buddyzm. Dla większości przez pojecie reinkarnacji rozumiane jest ponowne narodzenie się tej samej osoby i zachowanie wszystkich cech jakie miał w poprzednim Życiu. Taka osoba powinna mieć wiedzę, doświadczenie i pamięć zachowaną z poprzedniego życia. A Ponieważ tak się nie dzieje osoby te uważają że reinkarnacja nie istnieje.

Definicja słowa reinkarnacja
Reinkarnacja - to pogląd według którego dusza ludzka po śmierci może wcielić się w nowy byt fizyczny. Dla przykładu dusza człowieka może wcielić się w ciało nowo narodzonego dziecka lub nawet zwierzęcia czy rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie Zgodnie z wierzeniami dusza ludzka może wcielić się w lepszy byt lub w gorszy byt w zależności od naszych uczynków w poprzednim życiu.


!!! Kliknij aby Wypełnić Test !!!
 

Zegar Śmierci ©2007 All Rights Reserved.